SLJEDIVOST

Upotrebom sustava Servis24 WMS u potpunosti je omogućeno evidentiranje svih procesa i praćenje sljedivosti robe prema propisima iz područja zakonodavstva iz područja sigurnosti hrane.

U postupku pridruživanja Europskoj uniji, Republika Hrvatska je preuzela propise Europske unije u području sigurnosti hrane. Zakon o hrani (NN br. 46/07, 84/08, 55/11) osnovni je dokument kojim se osigurava sustav sigurnosti hrane u svrhu osiguranja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača te zdravstvene ispravnosti hrane.

Korištenjem Servis24 WMS sustava u potpunosti je omogućeno praćenje sljedivosti proizvoda. Zakonom o hrani uveden je pojam „sljedivosti".

Članak 20. Zakona o hrani propisuje:

  • sljedivost mora biti uspostavljena u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, hrane za životinje, životinja koje se koriste za proizvodnju hrane kao i bilo koje druge tvari koja je namijenjena ugradnji ili se može očekivati da će biti ugrađena u hranu ili hranu za životinje.
  • subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje moraju biti u mogućnosti identificirati svaku pravnu ili fizičku osobu koja ih je opskrbljivala hranom, hranom za životinje, životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane ili bilo kojom drugom tvari koja je namijenjena ugradnji ili se može očekivati da će se ugraditi u hranu ili hranu za životinje. U tom cilju subjekti moraju uvesti sustave i postupke koji omogućavaju da takva informacija bude dostupna nadležnom tijelu na njegov zahtjev.
  • subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje moraju uvesti sustave i postupke za identifikaciju drugih subjekata kojima su isporučivali svoje proizvode. Ova informacija mora biti dostupna nadležnom tijelu na njegov zahtjev.
  • hrana ili hrana za životinje koja se stavlja na tržište ili je vjerojatno da će biti stavljena na tržište mora biti odgovarajuće označena ili na drugi način identificirana da bi se omogućila njezina sljedivost putem odgovarajuće propisane dokumentacije ili informacija u skladu s propisanim zahtjevima ili drugim specifičnim odredbama.

Sukladno odredbama Zakona o hrani, subjekti u poslovanju s hranom, u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije koje su pod njihovom kontrolom, moraju osigurati da hrana udovoljava propisima o hrani.

Info

SKLADIŠTE

Upravljanje skladištem

Servis24 WMS je cjelovit 3PL softver za tvrtke koje rade skladištenje i transport za jednog ili više klijenata.

Saznaj više...
SKLADIŠTE

Upravljanje proizvodnjom

Program za proizvodnju razvijen je za potrebe serijske proizvodnje i obuhvaća sve procese u proizvodnji.

Saznaj više...
SKLADIŠTE

Mobilna distribucija

Mobilna distribucija omogućava praćenje utovara, dostave i istovara pošiljaka putem mobilnog uređaja u realnom vremenu.

Saznaj više...
SKLADIŠTE

Sustav za prodaju karata

Proces prodaje karata za brodsku liniju te prodaju karata za izlete na jednom ili više prodajnih mjesta.

Saznaj više...
 SKLADIŠTE

Aktiva info d.o.o.

Bobovica 8a

10430 Samobor

tel: +385 1 7777 661

fax: +385 1 7777 659

mail: info@aktiva-info.hr