WEB PRODAJA KARATA

Web prodaja karata:

obuhvaća WEB aplikaciju za prodaju karata putem interneta.

Aplikacija karata za prodaju karata putem interneta omogućava kupnju karata za linije preko interneta, te evidenciju prodanih karata u realnom vremenu.

Obuhvaćeno je povezivanje sa sustavima za online autorizaciju kartica ili s jednom od banaka koje su razvile vlastiti sustav za online autorizaciju kartica.

Nakon autorizacije kartice putniku na e-mail dolazi 2D barkod koji se može ispisati/pohraniti na pametni telefon ili kompjutor.

Preporučujemo da se prije ili nakon ukrcaja s mobilnim čitačem 2D barkoda provjerava ispravnost karte.

Za WEB prodaju karata kroz WEB_Admin aplikaciju omogućeno je da se maksimalni broj prodanih karata na WEB prodaji ograniči za pojedino ukrcajno mjesto i za određenu vožnju u danu.

Karte za otočane korisnike SEOP prava nije moguće prodavati preko WEB prodaje.

SUSTAV ZA PRODAJU KARATA (TICKETING)SERVIS24

Bobovica 8a
HR-10430 Samobor

telefoni
+385 1 7777 661
+385 1 7777 651
+385 1 7777 652
+385 1 7777 656

fax
+385 1 7777 659

mail
info@aktiva-info.hr

Info

SKLADIŠTE

Upravljanje skladištem

Servis24 WMS je cjelovit 3PL softver za tvrtke koje rade skladištenje i transport za jednog ili više klijenata.

Saznaj više...
SKLADIŠTE

Upravljanje proizvodnjom

Program za proizvodnju razvijen je za potrebe serijske proizvodnje i obuhvaća sve procese u proizvodnji.

Saznaj više...
SKLADIŠTE

Mobilna distribucija

Mobilna distribucija omogućava praćenje utovara, dostave i istovara pošiljaka putem mobilnog uređaja u realnom vremenu.

Saznaj više...
SKLADIŠTE

Sustav za prodaju karata

Proces prodaje karata za brodsku liniju te prodaju karata za izlete na jednom ili više prodajnih mjesta.

Saznaj više...
 SKLADIŠTE

Aktiva info d.o.o.

Bobovica 8a

10430 Samobor

tel: +385 1 7777 661

fax: +385 1 7777 659

mail: info@aktiva-info.hr